| Kasvillisuuskartoitus | Linnustoselvitykset | Uhanalaistutkimukset | Natura 2000 arvioinnit | Kalastotutkimukset
 
  Kalastotutkimukset

Vesistöjen tilan seurannalla on Suomessa pitkät perinteet ja konkreettisin seurantatapa on kalaston säännöllinen tutkiminen. Kalastotutkimuksissa käytettäviä menetelmiä ovat koeverkkokalastus ja virtavesien sähkökalastus.Tarvittaessa teemme myös pohjaeläintutkimuksia.

Kalastotutkimuksissa käytössämme on Lounais-Suomen Kalastusalueen vankka kokemus kalastoselvityksistä niin sisävesissä kuin rannikollakin.