| Asiantuntijat
 
 

Suomen Luontotieto Oy on riippumaton ja yksityinen luontoalan konsulttiyritys, jonka asiantuntijana toimii Jyrki Oja (FM / biologi).

Jyrki Oja on kokenut maastobiologi, joka hallitsee niin kasvit, luontotyypit, linnuston sekä nisäkäskartoituksen. Hän on työskenellyt luontoalalla jo pitkään ja itsenäisenä asiantuntijana kuusi vuotta. Jyrki Oja on tehnyt tähän mennessä lukisia luontoselvityksiä koko Suomessa. Asiantuntevaa luontotietoa tarvitaan maankäyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimisessa, ympäristölupahakemuksissa sekä seurantaohjelmissa. Suomen Luontotieto Oy:n asiantuntijana työskentelevä Oja on toiminut tutkijana mm. Aurajokisäätiössä ja Turun kaupungin kaavoitustoimessa. Itsenäisenä asiantuntijana ja konsulttina hän on tehnyt yli 400 erilaista luontoselvitystä ja ympäristövaikutusten arviointia (mm. Natura-arviointeja, YVA- selvityksiä) pääasiassa Etelä-Suomen alueella. Oja hallitsee erittäin hyvin linnut, nisäkkäät ja putkilokasvit ja on tehnyt erillisselvityksiä myös muista eliöryhmistä (mm. sammalet ja sienet). Oja on muiden töiden ohella toiminut myös ympäristökasvattajana ja luonto-oppaana tehden keväisin kymmeniä opastettuja luontoretkiä mm. kuntien toimeksiannosta. Hän on ollut kirjoittajana useissa luontoon liittyvissä teoksissa (mm. Aurajoki Ajan virta, eri luonto-oppaissa) ja toimii free-lancer kirjoittajana Turun Sanomissa (viikoittainen asiantuntijapalsta Ts-Extrassa) sekä luontotoimittajana radio Majakassa.