| Asiantuntijat
 
 

Visio Luotettava luontotieto on perustellun päätöksenteon edellytys

Arvot

  • Asiantuntemus
  • Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
  • Vastuun kantaminen
  • Luonnon kompleksististen toiminojen ja niiden vaikutusten selittäminen ymmärrettävästi

Suomen Luontotieto Oy on luontoselvityksiin ja arviointeihin erikoistunut yritys. Yrityksen on perustanut vuonna 2001 KTM, Biologi Esko Sorakunnas ja FM, biologi Jyrki Oja.

Teemme sekä laajoja, eri eliöryhmät kattavia ja usean asiantuntijan voimin tehtäviä kokonaisselvityksiä että yksittäisiä maastotarkistuksista ja asiantuntijalausuntoja.

Maastoinventoinnissa käytämme tunnettuja ja toistettavia menetelmiä. Luontoarvoja kartoitettaessa hyödynnämme lisäksi jo olemassa olevan tutkimustiedon.

Asiantuntijarekisteristämme löytyy kasvillisuus- ja luontotyyppikartoittajia, linnusto- ja uhanalaisselvitysten tekijöitä sekä Natura 2000 arviointiosaamista.