| Referenssiluettelo | Referenssiluettelo(tulostettava)
 
  Suomen Luontotieto Oy on luontoselvityksiin ja arviointeihin erikoistunut yritys.

Teemme sekä laajoja, eri eliöryhmät kattavia ja usean asiantuntijan voimin tehtäviä kokonaisselvityksiä että yksittäisiä maastotarkistuksista ja asiantuntijalausuntoja.

Maastoinventoinnissa käytämme tunnettuja ja toistettavia menetelmiä. Luontoarvoja kartoitettaessa hyödynnämme lisäksi jo olemassa olevan tutkimustiedon.

Asiantuntijarekisteristämme löytyy kasvillisuus- ja luontotyyppikartoittajia, linnusto- ja uhanalaisselvitysten tekijöitä sekä Natura 2000 arviointiosaamista.

Luotettava luontotieto on perustellun päätöksenteon edellytys.